Indret en foyer eller reception, der udnytter potentialet i at skabe det bedste førstehåndsindtryk

Loungemøbler skaber en afslappet og rar stemning til de uformelle møder

Aflåselige personaleskabe, bænke, spejle og borde til virksomhedens foyer, entré eller velkomstareal

Møbler til lounge og reception

Det første billede, vi danner, er både det mest afgørende og det mest vedvarende. Virksomhedens lounge og receptionsområde er en oplagt mulighed for at gøre et godt indtryk på kunder, medarbejdere og fremtidige relationer. Indret med loungemøbler, ståborde til det uformelle hurtige møde ind og ud af døren og en god garderobeløsning.

Personaleskabe

Skal garderoben være fælles eller personlig? På arbejdspladser med omklædning er aflåselige personaleskabe den ideelle løsning. Montana systemet rummer alle muligheder for at synliggøre personaleskabe og skabe et look i tråd med virksomhedens identitet.

Save

Husk at gemme inden du lukker